Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τοποθεσία

Διεύθυνση:
Τουριστικό Γραφείο Ευστάθιος Χαρ. Λιακόπουλος
Κολοκοτρώνη 25 Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Email:liakopoulosmeg@hotmail.com
Τηλέφωνο:
27910 21144 & 6946 687 629

Fax:
27910 21145